Det er tre fiskevann,  flere tjern og cirka 10 km elv, perfekt for ørretfiske.  

Det er tillatt med oterfiske og stangfiske. Garnfiske er  tillatt kun i et av vannene.